Därför ska du mäta radon hemma

Att mäta är det enda sättet att upptäcka radon. Radon är varken synligt, luktar eller har någon smak, vilket gör det omöjligt att upptäcka utan mätning. Långvarig exponering ökar risken för lungcancer och i Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. 

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att omkring 325 000 svenska bostäder har en radonhalt som överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 bq/m3. Radon finns över hela Sverige och kan tränga in i våra bostäder från marken under och/eller runt bostaden, byggmaterialet och/eller hushållsvattnet. Markradon är den främsta källan till radon i våra bostäder.

För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde är det bäst att genomföra radonmätning under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst två månader. Vi rekommenderar spårfilmsdosor för långtidsmätningar, den säkraste metoden som ger dig ett pålitligt årsmedelvärde. Med radonmätare från ett SWEDAC-ackrediterade laboratorium kan du enkelt genomföra en ackrediterad långtidsmätning själv.

En radonmätning är nödvändig i följande fall:

  • Om det har passerat mer än tio år sedan den senaste mätningen genomfördes.
  • Vid genomförda renoveringar eller ombyggnationer.
  • Inför köp eller försäljning av en bostad.
  • Vid utbyte av ventilationssystem eller värmesystem.
  • Vid nybyggnation av ett hus.
  • Om det finns misstankar om radon.

Radonhalter överstigande 200 Bq/m3 kräver åtgärder. Vid förhöjda radonhalter är det viktigt att identifiera källan och implementera rätt åtgärder. Exempel på lämpliga åtgärder inkluderar förbättringar av ventilationssystemet, tätningsåtgärder eller isolering beroende på ursprung. För att eliminera radon i hushållsvattnet kan en effektiv metod vara att lufta vattnet innan det når bostaden. Utöver de hälsoaspekter som sanering innebär, påverkar det också ofta positivt värdet på bostaden. Det innebär att du inte bara investerar i en hälsosammare miljö utan även förhöjer värdet på din bostad.

För situationer när tiden är knapp som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett effektivt första steg. Resultaten är bara rådgivande men ger dig en indikation. Beställ hem radonmätare för radonmätning och säkra en trygg inomhusmiljö för din hälsa!

Total
0
Shares