Radonmätning – Vi stöttar dig hela vägen!

Nu är det dags att mäta radon! För att få en tillförlitligt resultat om radonhalterna i ditt hem, är det bäst att utföra mätningen under eldningssäsongen, som pågår från oktober till april. Med våra radonmätare är det enkelt att göra mätningen själv och få ett pålitligt årsmedelvärde.

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige drabbas omkring 500 personer varje år av lungcancer till följd av radon.

För att uppnå ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten i ditt hem är en långtidsmätning det bästa alternativet. Under perioden 1 oktober till 30 april ska mätningen vara igång i minst 60 dagar. Om du bara vill ha en snabb indikation på radonhalterna rekommenderar vi istället en korttidsmätning.

I bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet för radonhalten 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att omkring 325 000 bostäder i Sverige överskrider detta gränsvärde. Vi kan stödja dig med en trygg och kostnadseffektiv radonmätning!

Radonmätning för villor:

Om du bor i en villa kan du enkelt genomföra din egen radonmätning. Vanligtvis räcker det att kontrollera radonhalten i vardagsrummet och ett av sovrummen. Beställ hem radondosor, placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna och returnera dem när mätperioden är klar. Efter ungefär en vecka kommer du att få resultat som visar om det finns förhöjda radonhalter i ditt hem eller inte.

Radonmätning för flerbostadshus:

Fastighetsägare har ansvaret för att övervaka radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken. Att regelbundet utföra mätningar är avgörande eftersom höga radonhalter kan vara skadliga. Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m³, måste åtgärder vidtas. Du kan genomföra mätningen själv med vårt “Gör det själv-paket”, eller så kan vi ta hand om hela processen med vår “Kompletta service”. Kontakta oss för en offert som passar din fastighet eller bostadsrättsförening.

Radonmätning för Skolor och Förskolor:

I skolor och förskolor är det fastighetsägarens ansvar att övervaka radonhalten och vid behov vidta åtgärder. Du kan utföra mätningen själv, följ bara Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser noggrant.

Radonmätning för Arbetsplatser:

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön, inklusive att känna till radonhalten. Mätning av radon på arbetsplatsen bör utföras om ingen tidigare mätning har gjorts eller om den senaste mätningen är äldre än tio år. Dessutom bör mätningar göras efter byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten. Du kan själv utföra mätningen, men det är avgörande att du följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiva, trygga och ackrediterade radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Om tiden är knapp kan vi hjälpa dig med en komplett lösning där vi tar hand om hela processen. Våra tjänster innefattar:

  • Ackrediterade mätningar som är godkända av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC.
  • Förmånliga priser.
  • Snabb leverans.
  • Europas snabbaste svarstider, med resultat inom bara två arbetsdagar.
  • Bästa telefonsupporten i Sverige.
  • Utmärkt service.
Total
0
Shares